"Manon Steyaert’s practice is predominantly based around the mediums of painting and sculpture, she aims to change the viewers perceived notions of each medium by bridging them close together, creating a blur or a sense of limbo between mediums, her paintings act as sculptures and sculptures as paintings. Using non-traditional materials, such as silicone, latex and cellophane, with painting, she is currently focused on pouring it herself, enabling her to be able to create a material from scratch to alter it from its beginning. She uses brightly coloured layers to create a sort of interruption in the space where the work is shown, enticing the viewer to analyse the surface of the works and become confused on how their gaze is “stolen” away from them through curiosity. Wanting to originally work in Fashion, Steyaert finds inspiration from fabrics and their possibilities to create forms, relating this to the canvas on a stretcher and the relationship between form and structure, wanting to see her materials live on their own, standing on their own “feet” away from the canvas frame, Steyaert has been exploring this through the medium of installation with larger silicone works." 

 

(oversat til dansk)

 

“Manon Steyaerts virke baserer sig overvejende på maleri og skulptur, og hun sigter mod at ændre beskuernes allerede eksisterende opfattelser af hvert medium ved at bygge bro mellem dem. Herved skaber hun et udflydende limbo mellem formsprogene, hvor hendes malerier opfører sig som skulpturer, og hendes skulpturer opfører sig som malerier. Ved at bruge utraditionelle materialer så som silikone, latex og cellofan i sine malerier – hun fokuserer i øjeblikket på at hælde og støbe dem selv – bliver hun i stand til at ændre materialet fra dets begyndelse. Hun bruger lag i kraftige farver til at skabe en slags afbrydelse i udstillingsrummet, hvorved hun lokker beskueren til at analysere værkets overflade og lade sig forvirre over, hvordan deres blik bliver ”stjålet” fra dem gennem nysgerrighed. Idet hun oprindeligt ønskede at arbejde med mode, finder Steyaert inspiration fra stoffer og deres potentiale til at skabe former. Hun relaterer dette potentiale til det udstrakte lærred og forholdet mellem form og struktur – hun vil se sine materialer leve deres eget liv på egne ”ben” væk fra lærred og ramme. Steyaert har udforsket denne materialernes selvstændighed gennem installationsmediet med store silikoneværker.” 

IMG_8322_edited.jpg