top of page
image00017.jpeg
image00014.jpeg

(English below)

 

"Mit kunstneriske mindset er stærkt inspireret af den musikalske musikbølge ”Grunge” som havde sit indtog i de tidligere 90´er. Kendetegne ved denne musikalske genre var et råt og upoleret udtryk, leveret med få virkemidler. Derudover finder jeg inspiration i min egen fortid, nutid og det indimellem. Jeg arbejder med et minimalistisk udtryk baseret på egne oplevelser og erfaringer. Jeg bruger organiske former og struktur, som jeg finder i naturen og kombinerer det med et udtryk hvor ”fejl” og det ”uperfekte” accepteres som en del af processen. Min arbejdstilgang er hurtig, direkte og med få hjælpemidler. Der er intet forudbestemt resultat og ej heller en facitliste. Jeg søger det umiddelbare, et levende øjeblik som kan stå og vibrere for sig selv. Et af de øjeblikke, man ikke kan beskrive med ord, men som skal mærkes og føles. Et øjeblik som frit kan fortolkes af den der beskuer." / Martin Elsborg

"My artistic approach is inspired by the music wave “Grunge” that flourished in the early 1990’s. Characteristic for this genre was a raw and unpolished sound, made with few tools. I also find inspiration in my own past, present and what is in-between the two. I work with a minimalistic expression based on my own experiences. I use organic forms and structures that I find in nature and combine them with a visual expression where ‘faults’ and the ‘imperfect’ are accepted as a part of the process. My professional approach is fast, direct and also made with few remedies. There is no predetermined result and no right answer. I seek the immediate – a living moment vibrating in itself. One of those moments that you cannot describe with words but that must be sensed and felt. A moment that is open for interpretation by the one who views and senses it." / Martin Elsborg

martinme_edited.jpg
bottom of page